Fram Tid

Larvik

Prosjekt:   Leilighetskompleks

Adresse:   Jernbanegata 10, Larvik

Byggeår:   Prosjektering pågår

Tiltakshaver:   Fram 10 AS


Prosjektet ligger i tidligere industriområde i nærheten av en aktiv jernbane. Prosjektet omfatter 2 boligblokker (blokk A og B) og et bygg (blokk C) med kombinert formål næring og bolig. Ny bebyggelse skal karakteriseres som et moderne strøk med nye boligblokker med varierende etasjeantall. De nye boligblokkene skal omringe hyggelig innerom med park, stor lekeplass og romslig fellesplass for beboere.


Hensikten med prosjektet er å etablere ny boligbebyggelse med opp til 52 nye boenheter på eiendommen.

Ny bebyggelse skal karakteriseres som et moderne strøk med nye boligblokker med varierende etasjeantall. De nye boligblokkene skal omringe hyggelig innerom med park, stor lekeplass og romslig fellesplass for beboere. Man kan oppleve sjøutsikt fra de to øverste etasjer i blokk A og øverste etasje i blokk B mot sørvest.

Området er begrenset naturlig av markant fjell fra nordsiden og av hevet jernbane fra sørside. Fra østsiden er området begrenset av Framhallen og fra vest av små bebyggelser i Jernbanegata.

Ny bebyggelse utføres i tre byggetrinn. Byggetrinn 1 gjelder 27 leiligheter i 6-etasjes boligblokk A med stor parkeringsunderetasje. Prosjektet består av 24 leiligheter med medium standard og 3 leiligheter med høy standard i tilbaketrukket øverste etasje. Parkeringsetasje krever at deler av fjell på nordsiden av tomta sprenges.
Byggetrinn 2 gjelder 18 leiligheter i 4-etasjes boligblokk B, med åpen parkering på bakkenivå (1 etg.) og 3 etasjes leiligheter. Prosjektet består av 9 standard leiligheter og 9 leiligheter med varierende planløsning. Boligblokk B skal bygges på plass av eksisterende verkstedbygg (gammelt og nytt verksted og kontor bygg) som skal rives.
Byggetrinn 3 gjelder mindre 3-etasjes bygg C med kombinert formål næring og bolig. Det planlegges inntil 7 boenheter.


Flere informasjon om prosjektet – sjekk her.

 

 

Categories
Bolig Næring Regulering