Dronningensgate 17-25

Sandefjord, Konkurranse

Prosjekt:   Design konkurranse for kvartalsutbygging i Sandefjord, hvor to alternativer er presentert.

Adresse:   Dronningensgate 17 – 25, Larvik

Byggeår:   Konkurranse

Størrelse:   Alternativ 1: 6094 m/ Alternativ 2: 7020 m

Tiltakshaver:   Privat


 

Forslaget, som består av alt. 1 med hhv. 85 boenheter og alt. 2 med 98 boenheter, indikerer en naturlig forlengelse langs Dronningensgate og kirkegården med en inndeling som abstraherer den opprinnelige kvartalsinndelingen med betydelig høyere fortetning.

Frirommene mellom bygningskroppene bevarer siktakser fra Dronningensgate til kirkegården, og skaper betydelig bedre solforhold for de enkelte leilighetene, samt ivaretar de eksisterende hagemiljøene, og gir en inndeling tilsvarende tidligere villabebyggelse.

På den måten føyes de nye bygningene inn i det eksisterende bomiljøet på en hensynsfull måte, og tar vare på de minner som ligger på tomten. Arkitekturen retter seg mot den klassiske moderne bygningsstilen som preger flere av Sandefjords bygninger.

 

 

 

 

 

Categories
Bolig