Storgata 47-49

Horten

Prosjekt:   19 boenheter med forretning, parkeringskjeller

Adresse:   Storgata 47 – 49 og Åsgata 1-3, Horten

Størrelse:   2400 m2

Byggeår:   Utførelse fase

Tiltakshaver:  Storgata Eiendom AS

 


VISUALISERING

Fem-etasjes bygg med tilbaketrukket toppetasje mot Storgata og to lavblokker i to etasjer langs Åsgata. Hele prosjektet har en felles parkeringskjeller i bakgården som ligger under bakken. Lokket/taket til parkeringsgarasjen skal brukes til felles opphold og lek.

Bygget langs Storgata har i 1.etasje en næringsdel og i 2.-5.etasje leiligheter med et sentralt trappehus og adkomst fra Storgata og bakgården.


VISUALISERING FASADE

 

De eksisterende omgivelsene er en eklektisk blanding (stilblanding).

Det finnes ikke en stilrent dominerende faktor i denne delen av Storgata. Både flatt tak, saltak og materialbruk er forskjellig. Det er ikke mulig å definere en stilistisk egenart som viser en fellestanke gjennom tiden. Både pseudostilistiske (retro) tilnærminger og moderne, uavhengige stiler fins både i Storgata og Åsgata.

 


 

De få konseptuelle forsøk med en tilnærming (saltak, murvegg) til en felles tanke er hverken klart synlig eller holder fast ved kun et enkelt paradigme som sveiser sammen et helhetsinntrykk.

Derfor er det viktig å abstrahere og tolke den nåværende stilistiske situasjonen med dagens arkitekturforståelse.

Materialbruk og farge med plassering av dette i fasaden, er en god nøkkel til en forbedring av gatebildet, men ikke mer.

Foreslått arkitektur er en reell og god videreutvikling av omgivelsene, og vil bidra til en oppgradering av gatebildet med en moderne, arkitektonisk stilbruk og en stabiliserende faktor i et uordnet kvartal.

 

Categories
Bolig Regulering