Vestre Braarudgate 2

Horten

Prosjekt:   Påbygg av 2 etasjer til leiligheter på eksisterende kontorbygg

Adresse:   Vestre Braarudgate 2, Horten

Størrelse:   4500 m2

Byggeår:   2015 – 2016

Tiltakshaver:   Kompetansehuset AS

Dette er det tidligere Gjengangerbygget i Horten sentrum og er nå et 2 etasjes forretningsbygg.

Tiltakshaver ønsker å bygge på 2 etasjer med formål leiligheter, det vil også bygges en seperat bolig ​på parkeringslokket over den nye parkeringskjelleren, denne igjen vil betjene både leilighetene og forretningslokalene som vil bestå i 1. og 2. etasje.


Estetikken av det nye bygg er i sin form og stilpreg moderne og selvstendig.

Stilformen er ikke en eklektisk preget tilnærming til omgivelse med retrostilistiske elementer. Likevel mener arkitekten at bygget står i positiv kontekst med omgivelsene og at området samlet framstår som et godt og helhetlig anlegg av høy arkitektonisk kvalitet.

Naturmaterialer er en vesentlig del av fasaden. Det skal brukes treverk i edeltre og beslag i grå farge.


Fasaden mot Vestre Braarudgate er i 1. og 2 etasje i sin opprinnelige vertikale preg, med pilasterartige inndelinger av forsprang og fuge, ikke formelt forandret. Denne vertikale effekten videreføres i 3. og 4. etasje ved å bruke vertikalformats vinduer og stående kledning.

De to første etasjene symboliserer sokkeletasjen for resten av bygget. Derfor har disse fått en egen farge som videreføres rundt hele bygget. Det brukes ikke reflekterende materialer.

På fasaden mot nabo i øst og på utvalgte partier skal det benyttes malt puss med en lys fargekode.

Det brukes robuste materialer på utearealer som stein og asfalt. Det avsettes nok areal for plen og beplantning (se utomhusplan).

Materialvalg og stilpreg gjelder både for leilighetsbygg og enebolig.

 

 


Categories
Bolig