Golftunet

Horten

Prosjekt:   Leilighetskompleks (54 leiligheter ) med garasjeanlegg, næringsenhet/butikk, restaurant med bar og svømmebasseng

Adresse:   Semb Hovedgård golftunet, Horten

Byggeår:   Prosjektering pågår

Størrelse:   6500 m2

Tiltakshaver:   Privat


 

Golftunet – Semb hovedgård er planlagt som et leilighetskompleks med garasjeanlegg, næringsenhet/butikk samt restaurant med bar og eventuell svømmebasseng for beboerne og besøkende.

Det arkitektoniske utforming tar hensikt til det eksisterende bebyggelse i form og ut-trykk. Låveformen skal være en videreutvikling av den eksisterende låvebebyggelse i område.

Landskapet skal flyte gjennom bygningene slik at frontalfasaden vil få mindre dominerende fjernvirkning en den eksisterende bebyggelse.