OM KMS


Arkitektur, Regulering, Detaljprosjektering, Prosjektledelse og Visualisering

ARBEIDSOMRÅDER


Vi ønsker å bli din samarbeidspartner for å realisere din idé – fra skisse til ferdig bygg.​

KOMPETANSE OG MÅLSETTING

KMS arkitekter AS er et kontor som fokuserer på utvikling og nytenkning. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg, se under Prosjekter. Planarbeid og reguleringsplaner er også en vesentlig del av vårt arbeid.

Det er viktig for oss at alle ansatte har en grunnleggende interesse for faget. Vi legger vekt på at staben er faglig oppdatert med kurs, studiereiser og deltagelse i faglige fora.


SENTRAL GODKJENNING

Sentral Godkjenning

 

 

Kontoret har sentral godkjennelse på følgende områder:
Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3
Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, Tiltaksklasse 3


KKMS-Kontor-bilde-hvit


ARBEIDSVERKTØY, DATA og DAK​​

Vi benytter NPA-MAKS kvalitetssikringssystem. ​
Kontorets datamaskiner er basert på PC’er i nettverk med Microsofts programvare.
Vi benytter primært ArchiCAD som DAK-program og Novapoint DCM for arealplanlegging.
Selv om de fleste arbeidstegninger utføres med DAK legger vi vekt på at de tradisjonelle håndtegningene holdes ved like, særlig ved skisseprosjekt og analyse. Vi mener også at modell​er fortsatt er en viktig del av en arkitekts arbeid.

UTMERKELSER, KONKURRANSER


Vinnerprosjekt i arkitektkonkurranser:

Horten Svømmehall
„Plassen” boliggruppe på BYGG FOR FREMTIDEN 1987, Bærums Verk
Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, i samarbeid med arkitektkontoret Kristiansen og Bernhardt, Tønsberg

PRISER


Horten kommunes byggeskikkpris:

​Klokkegården studentboligtun, Borre – 1993
Sjømilitære Samfund, Karljohansvern, Horten – 1995
Enebolig, Stenersensvei 7, Horten – 2002

Historie


2016 Krystian Stachera opptas som partner.

Martyna Topolska blir ansatt som Ingeniør/Teknisk tegner.
Anna Stachera blir ansatt som Administrasjon ansvarlig.
Lene Marie Thoresen blir ansatt som Teknisk tegner.

2015 Jitka Holanova blir ansatt som Sivilarkitekt. Ania Førsund blir ansatt som Teknisk tegner/Administrasjon.

2014 „KEO arkitekter AS” har skiftet navn til „KMS arkitekter AS”

Wojciech Motylski opptas som partner.
Mathias Schulze blir daglig leder.
Dag Ose pensjonerer seg.

Trine Hellenæs blir ansatt som arkitekt/kontorleder​.
Krystian Stachera blir ansatt som Sivilarkitekt.


2013 Wojciech Motylski blir ansatt som Sivilarkitekt.

2012 Mathias Schulze opptas som partner.Firma skifter navn til KEO arkitekter AS.”KEO arkitekter AS” har skiftet navn til „KMS arkitekter AS”

2010 Mathias Schulze blir ansatt som Sivilarkitekt MNAL Dipl. Ing.

2008 Arne Elvestad pensjonerer seg.

1986 Arkitektkontoret Korneliussen, Elvestad og Ose AS blir etablert som et aksjeselskap med Ragnar Korneliussen som daglig leder.

 

1981 Torjus Bjåen pensjonerer seg.

1977 Dag Ose, opprinnelig fra Porsgrunn, blir ansatt hos Arkitektene Bjåen og Korneliussen etter praksis hos Brochmanns arkitektkontor (Dag Rognlien) i Oslo.

1970 Arkitektkontoret Bjåen og Korneliussen blir etablert i Horten.

1967 Arne Elvestad, fra Kopervik på Karmøy, blir ansatt hos arkitekt Korneliussen etter praksis hos Forsvarets bygningstjeneste.

1965 Arkitekt Ragnar Korneliussen, født og oppvokst i Horten, starter kontor i hjembyen etter praksis hos arkitektene Bjerke og Eliassen og arkitektkontoret Arnborg og Jensen.

1940 Arkitekt Torjus Bjåen, opprinnelig fra Setesdalen, etablerer kontor i Horten.​​


KONTORLOKALER

Vi disponerer andre etasje av et gammelt trehus i sentrum av Horten, i alt ca 150 kvm. Kontor har gode parkeringsforhold på gårdsplass for våre ansatte og gjester.

 

 

 

Attest for skatt og merverdiavgift

Firmaattest